StartUp Assist Donar - door de sport:

In september 2016 kwam Donar met een nieuwe concept genaamt: StartUp Assist Donar. Dit idee kwam voort uit een zoektocht om meer waarde te creëren met de sport en het business lidmaatschap.

Aan mij was de taak weggelegd om dit vorm te geven in de uitvoerende zaken. Wat zou hierbij komen kijken en hoe kan je deze verbinding tot stand brengen? Op welke wijze kan er een community worden gevormd? Hoe kan je meer waarde creëren?

StartUp Assist is een voorbeeld van de moderne vorm van sportsponsoring, waarbij de (basketbal)sport wordt gebruikt als platform om de verbinding tussen nieuwe en oude economie te stimuleren; in dit geval gericht op de groei van startups.
Sport speelt op verschillende wijzen een belangrijke verbindende en inspirerende rol. Donar kan hierin het platform bieden waar startups gebruik van kunnen maken: het bedrijvennetwerk van basketbalclub Donar, met als belangrijkste doel om ondernemerschap en werk in de regio te stimuleren.

In StartUp Assist worden startups, gevestigde bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar verbonden. Doel is om elkaars expertise en netwerk te delen, elkaar te inspireren en van elkaar te leren.

StartUp Assist is een mooi voorbeeld van een triple helix benaderingen. De samenwerking tussen overheid, ondernemingen en onderwijs binnen dit project is om de potentie voor innovatie en economische ontwikkeling in een kenniseconomie optimaal te kunnen benutten.

Maak een afspraak!


Partners